Endast ett nytt medvetande kan ändra vår världVi blir fler och fler som känner allt tydligare
att något inte stämmer på vår jord - något grundläggande principiellt
Vår gemenskap som bygger på egoism med girighet efter makt, rikedom och succé
Vår konsumtion som bygger på rovdrift, förgiftning, förtryck och utarmning
Och vår tro som bygger på en dömande och straffande gud
Allt detta skapar rädsla och nöd
Varför inte prova
att leva tillsammans i KÄRLEK som en absolut enhet
med oändlig glädje ur hela HJÄRTAT genom villkorslös samverkan

Varför håller vi så hårt fast vid våra vilseledande vanor och tänkesätt
trots att vi mer och mer säkert vet, att vi absolut inte längre vill, kan eller får acceptera resultatet på vår jord
som just skapas/vidmakthålls genom våra urgamla, dogmatiska, inlärda, och manipulerade vanor och tänkesätt
Citat av Albert Einstein: Vi kan inte lösa de problem vi skapat med samma tänkande som skapade dem

Låt oss ge vårt HJÄRTA en chans att få styra förståndet genom ett nytt medvetande
HJÄRTAN till att öppet och ärligt hänvisa till sådant som skadar oss/vår jord, för att alla skall ha en chans att få veta
så att verkligen var och en själv kan bestämma, om man kan och vill leva med de fysiska och psykiska konsekvenserna
HJÄRTAN att inte förlora hoppet om de sedan länge nödvändiga förändringarna och förbättringarna på vår jord
HJÄRTAN till att erkänna att allt som händer har sin mening när vi tillåter oss att förstå varför det är som det är
och att vi därför inte behöver döma dem som inte kan eller vill begripa att vi alla hör ihop och att vi inte kan bli lyckliga på lång sikt
utan att älska våra medmänniskor, vår jord - och därmed oss själva. Det finns endast kärlek eller rädsla - vi får välja

Om vi förstår och försöker leva på detta sätt så kan vi med oändlig glädje ge istället för att ta, hålla ihop istället för att bekämpa
och framförallt älska istället för att hata.
Endast med kärlek försvinner rädslan och verklig glädje kan upplevas
Varför inte börja leva medveten efter vår inre längtan och inte längre agera mot varandra, mot vår jord, mot kärleken, mot oss själva
Det är inte ett första steg till en bättre värld - då är det redan en bättre värld
som enhet i villkorslös kärlek - utan hat, rädsla och nöd

Kan Du också tänka dig inspirerande träffar/utbyte där alla oavsett ålder, kön, nationalitet, bakgrund eller tro är hjärtligt välkomna
att medverka till att rucka på vårt vilseledande "ego-medvetande" - så att den djupa kärleken i oss människor äntligen kan släppas ut
Där vi ärligt från hela hjärtat kan berätta om idéer, problem och rädslor, samt "onaturliga" och spirituella upplevelser som ligger
utanför det som den envisa, självgoda vetenskapen varken kan, vill eller får bevisa - men som vi ändå känner inom finns
Allt som vi inte vågat framföra eller fråga om i dagens inhumana läge där endast makt, pengar och det materiella räknas
som t.ex. nära döden upplevelser, media-/mindcontrol, världsregering, genmanipulation,
 natur/energi healing, kanalisering, utomjordiskt, reinkarnation, änglar osv
Som ger oss möjlighet att äntligen kunna begripa varför vi inte kan och inte får leva i kärlek - och därmed kunna ändra det
Där vi kan utbyta information, erfarenheter, tankar, visheter, drömmar, förslag, meningar, tips m.m.
samt att hjälpas åt för detta nya medvetande
Och där vi framförallt kan sammanföra de som villkorslöst vill dela med sig till andra - ur hela HJÄRTAN


Låt oss äntligen börja leva ut det våra hjärtan längtar efter - KÄRLEK
Hör gärna av dig!

Kontakt

Värld-Medvetande

Hjärta-Medvetande