H
J
Ä
R
N
T
V
Ä
T
T
N
I
N
G

DM
O
B
I
L
T
E
L
E
F
O
N
IA

H
A
A
R
P


V
A
C
C
I
N
E
R
I
N
G
G
E
N
M
A
N
I
P
U
L
A
T
I
O
NI


B
 I
 
L
D
E
R
B
E
R
GP
O
L
I
S


P
E
N
G
A
R
S
Y
S
T
E
M

U
R
A
N
A
M
M
U
N
I
T
I
O
N

W
T
C
H
Ä
L
S
O
S
Y
S
T
E
M
WI

V
A
E
D
E
RU


F

O
B
A
M
A
V
E
T
E
N
S
K
A
P

F


O


U

E

M
 I 
N
D
C
O
N
T
R
O
L

R


S

D

P
O
L
I
T
I
KN
A
S
A

H

I


E
N
E
R
G
I
P
O
L
I
T
I
KG
E
N
C
H
E
M
T
R
A
I
L
S


N
A
T
O


R
K
Ä
R
N
K
R
A
F
T

N


  
T
E
R
R
O
R
I
S
M


K
Y
R
K
A
Jag vill absolut inte skapa rädslor och panik
med att hänvisa till saker/händelser bakom dem dogmatiska, inlärda tankar
samt det blinda förtroendet till
politiken, vetenskapen, sjukvården, kyrkan och pengarsystemet
Fri e-bok "Medicinsk Motbok - för myndigare medborgare"
Medicinsk Motbok - för myndigare medborgare - fri e-bok från författaren Ulf Brånell
Författaren Ulf Brånell gav mig rätt att kostnadsfritt sprida "Medicinsk Motbok - för myndigare medborgare"
Fri e-bok "Oddsen till Trots - om att överleva cancervården"
Oddsen till Trots - om att överleva cancervården - fri e-bok av Ulf Brånell
Författaren Ulf Brånell gav mig rätt att kostnadsfritt sprida "Oddsen till Trots - om att överleva cancervården"
Fri e-bok "Stenarv - stenåldersvetenskap för vår tid"
Stenarv - stenåldersvetenskap för vår tid - fri e-bok av Ulf Brånell
Författaren Ulf Brånell gav mig rätt att kostnadsfritt sprida "Stenarv - stenåldersvetenskap för vår tid"