.LEVA PÅ LJUS - svindleri ? ...
... d
å skulle det för dig säkert också ha varit otänkbart, att jorden är ett klot !