PARANORMALITETER

WIKIPEDIA: "I det svenska språket används ordet ofta synonymt med  övernaturlig,
det vill säga ett fenomen som inte kan förklaras med normala 
vetenskapliga förklaringar."
Leva på ljus

Sädescirklar - Crop Circles
klicka för att komma till sädescirklarna